PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens en Privacy:

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

De cliënt voorziet voor de eerste behandeling Marieke te Brake van alle gegevens, welke relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening.

U ontvangt bij de eerste behandeling een toestemmingsformulier om te ondertekenen. Zonder dit toestemmingsformulier mag ik u helaas niet behandelen.

Uw gegevens worden bewaard in een kaartenbak die in een afgesloten kast staat.

Vertrouwelijke gegevens worden behandeld volgens de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”.

Eigen persoons-en behandelgegevens zijn te allen tijde in te zien door de cliënt.

Uiteraard kunt u op elk gewenst moment de toestemming intrekken.

Gegevens over u worden uitsluitend met instemming, zo nodig gedeeld met bijvoorbeeld een medisch specialist ,huisarts ,podotherapeut of collega.

Bij een collega wordt uw naam nooit vermeld.

Bij foto’s zorg ik ervoor dat uw gezicht niet zichtbaar is.

U geeft toestemming voor:

-Het opnemen van persoonsgegevens noodzakelijk voor facturering en administratie

-Het vastleggen van uw medische gegevens die van belang zijn voor de voetbehandeling/massage, zoals allergieën, hartproblemen(bloedverdunners), vaatproblemen, huidproblemen, diabetes, reuma, neuropathie, behandeling met cytostatica(chemotherapie), etc.

-Noteren voetklachten, in verband met het goed kunnen uitvoeren van de behandeling.

-Indien nodig vraag ik uw toestemming voor het nemen van een foto van de voet voor eventueel collegiaal overleg, doorverwijzing, om de vooruitgang van een behandeling te volgen of als voor-en na foto.

Alle genoemde gegevens worden tot 2 jaar na de laatste behandeling bewaard en zullen daarna worden vernietigd.
Voor financiële gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Meer weten over de AVG?

Kijk dan op de site van de overheid.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving